• ارتباط با ما

نشانی: بزرگراه شهید همت، دهکده المپیک، میدان دهکده، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ارتباطات
کدپستی: 1489684511
تلفن: ۴۴۷۳۷۶۰۶ – 44737510 داخلی 2521
نمابر: ۴۴۷۳۷۵۷۲
رایانامه: UCCST@atu.ac.ir