• پژوهش

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، با اولویت‌های پژوهشی زیر با پژوهشگران و مجموعه‌های تحقیقاتی، علمی و اجرایی همکاری می‌کند:

مطالعات ارتباطی علم و فناوری و نهادهای آن (دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، آزمایشگاهها و ...)
تحقیقات میان‌رشته‌ای در حوزه علم و فناوری (جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه، انسان‌شناسی، اخلاق، هنر، زیبایی شناسی و ...)
سیاست‌گذاری علم و فناوری
میراث فرهنگی و تمدنی علم و فناوری در تمدن ایرانی اسلامی
آموزش عمومی و درک عموم از علم
ژورنالیسم علم و تولیدات رسانه‌ای علمی
علم، رسانه‌ها و شبکه های مجازی
علم، ارتباطات میان‌فرهنگی و فرهنگ عمومی
ارتباطات علم و انجمن‌ها، شبکه‌ها و مراکز مولّد و مروّج دانش و فناوری (انجمن‌های علمی و تخصصی، شبکه‌های متخصصان، مراکز علم، موزه‌ها و ...)
روابط عمومی در نهادهای علمی
دیپلماسی علم
علم و ارتباطات بحران
ارتباطات محیط‌ زیست
ارتباطات سلامت