• محل استقرار کرسی: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی نخستین بار در پاییز سال 1366 با نام مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی بنا نهاده شد و سپس در خرداد سال 1350، به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تبدیل شد. این دانشکده به عنوان باسابقه‌ترین نهاد دانشگاهی ایران در زمینه آموزش ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری میزبان کرسی ارتباطات علم و فناوری در دانشگاه علامه طباطبائی است.