• آرشیو اخبار رویدادها


افتتاحیه و پنل «شهروند الکترونیک،دولت الکترونیک»
افتتاحیه همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.
 ١٦:٢٦ - 1398/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اختتامیه و پنل گزارش‌ها
اختتامیه همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.
 ١٤:٥٣ - 1398/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
پنل «زمینه‌های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات»
پنل «زمینه‌های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات» در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.
 ١٤:٣٧ - 1398/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
پنل «دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی»
پنل «دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی» در همایش زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.
 ١٤:٢١ - 1398/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
پنل «زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات»
پنل زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات در همایش زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.
 ١٤:٠١ - 1398/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>