• خبر روز


فناوری‌های جدید، کپی رایت و دسترسی به اطلاعات

فناوری‌های دیجیتال از دو طریق بر پایگاه‌های داده تاثیر می‌گذارند:
1-    فناوری‌ها دسترسی غیرقانونی به اطلاعات را نسبتا آسان‌تر کرده‌اند، بنابراین نیاز به محافظت جدی‌تری در این زمینه احساس می‌شود.
2-    فناوری‌ها از طریق محدود کردن دسترسی کاربر به سازنده پایگاه داده‌ها کمک می‌کنند دسترسی غیرمجاز به راحتی شناسایی و برای هرنوع دسترسی به پایگاه داده هزینه‌ای ایجاد شود ؛ و این باعث دسترسی دشوارتر به پایگاه داده می‌شود.

کپی‌رایت وظیفه حمایت از اصالت کار نویسنده را بر عهده دارد و ایده‌ها زمانی تبدیل به کار می‌شوند که به هر فرم رایجی به شکل نوشته دربیایند. ایده‌ها به خاطر ماهیت غیرملموس‌شان تنها زمانی حائز وجود می‌شوند که در قالب عبارات بیان شوند. مفهوم بیان ایده، اشکال مختلفی از بیان ایده‌ها را به مخاطب ارائه می‌کند و ماحصل آن افزیش دسترسی به دانش و اطلاعات است.
فناوری زمانی می‌تواند رقابت را لوث کند که با وضع قوانینی سهل‌انگارانه موجب محافظت ناکافی شود یا بالعکس، با وضع قوانین سخت‌‌گیرانه می‌تواند منجر به حفاظت بیش از حد گردد. به خصوص در مواردی که پایگاه داده منبع انحصاری محسوب می‌شود که در حداقلی‌ترین حالت نیز منجر به انحصار اطلاعات خواهد شد. این مسئله نه تنها منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود بلکه از دسترسی کامل به اطلاعات نیز جلوگیری می‌شود.
معمای دیجیتال با تلفیق امنیت و مخاطره، دسترسی به اطلاعات را از طریق فناوری بهبود بخشیده است. اما همین فناوری موانعی را بر سر راه دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد کرده‌ است که منجر به تعمیق شکاف میان اطلاعات غنی و اطلاعات فقیر شده است.

منبع:
Mazumder, A. (۲۰۱۶). Database Law: Perspectives from India. Springer.
مترجم: محمدامین اصانلو (دانشجوی کارشناسی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران)

تاریخ درج خبر: 1398/06/13  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٥١  -  شماره خبر: ٩٥٧٦  -  تعداد بازدید: 247


خروج