• خبر روز


نویسندگی علم

در این ویدیو کترین سندرسن (روزنامه‌نگار علم) مقدماتی در خصوص نویسندگی علم بیان میکند. این ویدیوی آموزشی را دانشگاه لیدز منتشر کرده و کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو به زبان فارسی برگردانده است.

 

تاریخ درج خبر: 1398/09/24  -  ساعت درج خبر: ١١:٣٧  -  شماره خبر: ١٠٦٦١  -  تعداد بازدید: 230


خروج