• خبر روز


پنل «زمینه‌های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات»

سخنرانان
وحید آگاه (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی)
محمدهادی میرشمسی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی)
محمد جلالی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
باقر انصاری (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
میترا افضلی (پژوهشگر مدیریت رسانه)
صوت

تصویر


تاریخ درج خبر: 1398/08/07  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٧  -  شماره خبر: ١٠٢٠٢  -  تعداد بازدید: 292


خروج