• خبر روز


پنل «دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی»

سخنرانان
ارسیا تقوا (استاد دانشگاه و پژوهشگر)
یونس نوربخش (رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه)
زینب نصیری (مدیر کل سلامت شهرداری تهران)
آزاده سالمی (مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات سلامت)
لعیا محبوبی (پژوهشگر حوزه ارتباطات سلامت)

 صوت


ویدیو

تصویر

تاریخ درج خبر: 1398/08/07  -  ساعت درج خبر: ١٤:٢١  -  شماره خبر: ١٠٢٠١  -  تعداد بازدید: 311


خروج