• خبر روز


پنل «زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات»

سخنرانان
🔘 حسین افخمی (استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی)
🔘 حمید بهلولی (رئیس شورای عالی سلامت وزارت بهداشت، استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه تهران)
🔘 آرمین امیر (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)
🔘 جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی)
🔘 عباس تهرانی (پژوهشگر ارتباطات)
صوت


عکس‌ها


تاریخ درج خبر: 1398/08/07  -  ساعت درج خبر: ١٤:٠١  -  شماره خبر: ١٠٢٠٠  -  تعداد بازدید: 315


خروج